Ref. 02 Projecte per urbanitzar a Dosrius

 En venda finca urbana situada a 17 km de Mataró i a 40km de Barcelona, lloc ideal cóm a primera residència per a gent que treballa a Barcelona, al Maresme i al Vallés, que vulguin viure envoltats de natura. Projecet d´urbanització aprovat i reparcel. lació escripturada amb un total de 31 parcel. les en 62.322 m2 de terreny i 88 habittages amb un total de 10.555 m2 de sotre.
La finca és actualment un bosc d’alzines amb alguns pins. La pendent mitja del terreny és del 20%, orientació Oest, vistes sobre el Montseny i el Vallés.
Edificació prevista: unifamiliars aïllades i unifamiliars en agrupacions de 4habitatges adossats L’espai situat entre les edificacions quedarà com a zona verda privada conservant el bosc autòcton existent.
-Totes les edificacions son de P. Baixa i P. Pis  i un sota-coberta a distribuir, les agrupacions de 4 habitatges adossats compten a més a més, segons el projecte redactat, d’un soterrani amb accés comunitari.
-No hi ha previst fer-hi habitatge protegit en tot l’àmbit. Possibilitat de permuta

Dades de Localització

Formulari de contacte